phatgoc.fun cung cấp và cập nhật liên tục nhiều link, nếu link hiện tại bạn đang xem bị lỗi hoặc giật, lag, xin vui lòng thử lại link khác

Kênh TF1 Séries Films - Pháp. Đây là kênh truyền hinh chất lượng cao HD của Pháp, bắt đầu chiếu từ vệ tinh vào 12/12/2012. TF1 Séries Films thuộc sở hữu của tập đoàn TF1.